Zoznam Výhercov VIII. ročníka Vráťme knihy do škôl

Kategória Materské školy

1. cena – pre dieťa balíček detských kníh sladkostí + tablet pre školu Dávid Široký, Materská škola pri ZŠ, Omjatná
2. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + balíček kníh pre školu Nelka, Materská škola pri ZŠ Zlaté
3. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + balíček kníh pre školu Matej Petrík, Súkromná MŠ ELBA, Prešov
4. cena – balíček kníh a sladkostí pre dieťa Viktória Berglová
5. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Karolína Šifelová
6. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Dianka Dubrovčáková
7. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Tamarka K.
8. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Larinka G.
9. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Marko Komanec
10. cena - balíček kníh a sladkostí pre dieťa Melánia Sýkorová

Kategória Základné školy

1. cena – tablet a encyklopédia z vydavateľstva Ikar – N. Zrubec
2. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Romana Bodyová
3. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Tatiana Jenčová
4. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Adrián Macek
5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR Ina Horvajová
6. cena - balíček kníh Karolína Sahajdová
7. cena - balíček kníh Magdaléna Somorovská
8. cena - balíček kníh Linda Lesáková
9. cena - balíček kníh Leo Čulen
10. cena - balíček kníh Veronika Koričárová
11. cena - balíček kníh Sára Poláková
12. cena - balíček kníh Ferenc Zahorcsek
13. cena - balíček kníh V. Briešková
14. cena - balíček kníh Štefan Kupec
15. cena - balíček kníh Alex Mirga

Kategória Stredné školy

1. cena – elektronická čítačka kníh Daren Olaf Ludvig
2. cena – elektronická čítačka kníh Lucia Sobčáková
3. cena – elektronická čítačka kníh Petra Zemančíková
4. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Jozef Kurčík
5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR Sandra Urbanová
6. cena - balíček kníh Lucia Tóthová
7. cena - balíček kníh Adriana Elizabeth Benkovičová
8. cena - balíček kníh Izabela Richterová
9. cena - balíček kníh Kristína Rozičová
10. cena - balíček kníh Michal Novotný
11. cena - balíček kníh Viktória Nemčeková
12. cena - balíček kníh Miroslav Szolgay
13. cena - balíček kníh Lea Gašparová
14. cena - balíček kníh Adam Nouza
15. cena - balíček kníh Sofia Konečná

Cena YOLI (pre žiakov, ktorí prečítali niektorú z kníh vydavateľskej značky YOLI)

1. cena knižný balíček YOLI Lucia Farkašová
2. cena knižný balíček YOLI Marko Molitoris
3. cena knižný balíček YOLI Hugo Čarský

Knižný anjel

1. cena – Notebook Viktória Bednáriková
2. cena elektronická čítačka kníh Zuzana Bartošová
3. cena elektronická čítačka kníh Jaroslav Pallo
4. cena knižný balík Anetta Omámiková
5. cena knižný balík Zdenka Hlavoňová
6. cena knižný balík Anna Levická
7. cena knižný balík Daniela Babejová
8. cena knižný balík Soňa Kukučková
9. cena knižný balík Lenka Šimková
10. cena knižný balík Renáta Vinterová

Najaktívnejšia škola

1. cena – notebook Gymnázium pre nadané deti (Skalická 1), Bratislava
2. cena - knižný balík Základná škola, Pribeta
3. cena - knižný balík ZŠ sv. Vojtecha (Levická 903), Vráble
4. cena - knižný balík Základná škola (Komenského 1), Modra
5. cena - knižný balík ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Bernolákova 18), Košice
6. cena - knižný balík Obchodná akadémia, Poprad
7. cena - knižný balík Obchodná akadémia (17. novembra 2701), Čadca
8. cena - knižný balík Gymnázium (Grösslingová 18), Bratislava
9. cena knižný balík Gymnázium F. G. Lorcu (Hronská 3), Bratislava
10. cena - knižný balík Základná škola Brodské


Ospravedlňujeme sa, ale z dôvodu dlhodobej PN, budú ceny zasielané po 20. máji.